Ekskvisit nydelse – Et besøg af HiFi Akademiet

23. oktober 2017 10:57 af

HifiAkademiet på besøg hos TP Tube

Ekskvisit nydelse

      

Artikel Af Arne Rodahl

HifiAkademiet på besøg hos TP Tube

HifiAkademiet var indbudt til et kig ind hos TP Tube domicilet med formålet, at stifte bekendtskab med deres højttalere.

Kenneth Rasmussen og Brian Petersen, TP Tube bød velkommen og indledte med en kort beskrivelse af virksomheden og TP Tube højttalerne.

Højttalervurdering

Akademiet afholder pr. tradition ikke eksamen med facitliste, idet sådan en eksamen (også kaldet test) beror på så mange faktorer som udgangspunkter, at en test stort set er umulig at føre ud i livet, såfremt den bare skal være en lille smule objektiv.

Udgangspunkter af faktorer i flæng kan nævnes:

Forbrugerbehov (lydkvalitet) og målgrupper?

Pris- / kvalitetsrelation?

Design og placeringsmuligheder (æstetisk og akustisk indpasning)?

Individuelle opfattelser af frekvensbalance (Loudness, bass boost m.m.)?

Passiv, aktiv, trådløs?

Formål (Hi-fi, High end, surround, TV-lyd)?

Musikgenre?

Akademiets vurdering omfatter derfor udelukkende en beskrivelse og en sammenfattet opfattelse af TP Tube højttalernes lydmæssige formåen relateret til TP´s lytterum og Akademiets testmusik . Hertil kommer højttalernes design, finish og placeringsvenlighed.

 

Højttalerne TP 160, TP 300 og TP 500

TP 160  

Total output 160 Watt

KlasseD forstærkere

 

TP 300

Total output 300 Watt

2 KlasseD forstærkere

1 klasse Dmos forstærker (diskant)

 

TP 500

Total output 500 Watt

4 klasseD forstærkere

1 klasse D forstærker (diskant)

Flere specifikationer på TP Tube`s hjemmside.

 

Brugervejledning:  http://tptube.dk/wp-content/uploads/2013/07/TP-TUBE-brugervejledning.pdf )

Justerings-CD / USB medfølger.

 

TP TUBE højttalerne er produceret i Danmark efter danske højttaler-traditioner, der borger for høj kvalitet, bl.a. med udvalgte danske Scan Speak drivere.

Alle systemer er tovejs, aktive og med basrefleksafstemning.

Forstærkere: KlasseD, DMos / DSP: Delefrekvenser, fysiologisk volumenkontrol, equalizer og begrænser funktioner er implementeret i en 24-bit Digital Signal Processor, – alle produceret af TP Tube.

Kabinetterne er udført i aluminium, der sammen med de buede former udgør et minimum af resonanser.

 

TP Tube`s lytterum

TP Tube´s lytterum er ikke specielt akustisk designet (vel nok med det formål, at kopiere et typisk lytterum i boligen, der jo er højttalernes målrettede miljø. Umiddelbar syntes der ikke at forekomme generende resonanser og refleksioner i rummet efter eksperimenterende opstillinger og justeringer.

Der blev kun spillet på modellerne TP 300 og TP 500 med Akademiets testplader. Hovedvægten blev lagt på TP 500.

Der blev eksperimenteret med forskellige placeringer relateret til vægge, lytte-positioner samt indstilling af basniveauer og loudness (se afsnittet ”Frekvenslinearitet”).

Musikken

Yamamoto, Midnight Sugar

Solveig Slettahjell, Take it with me.

Holly Cole, Train Song.

Bo Stief Dream Machine, Heart.

Sten-Nussbaum-Ginman, Spoonful.

Acustic Guitars, Straits of Gibraltar.

Cassandra Wilson, Lay Lady Lay.

Patricia Barber, Ode to Billie Joe.

Antonio Forcione- Tears of Joy.

       

Frekvenslinearitet

Frekvenslinearitet inkluderer den individuelle smag samt lytterummets akustiske påvirkninger i form af lydrefleksioner i mellem- og diskantområdet samt resonanser (stående bølger) i basområdet.

Lydrefleksioner i mellem- og diskantområdet er relative konkrete at minimere, hvorimod resonanser i basområdet er ret komplicerede at dæmpe.

TP Tube er meget opmærksomme på at løse opgaven ved indpasning af deres højttaler i boligen, det være sig arkitektonisk som akustisk. TP Tube muliggør således med deres enkle design, placeringsvenlighed og elektriske justering gode løsninger på denne opgave.

 

Setup – TPlay

Justeringer med funktionerne bag på højttalerne med switch (loudness ON/OFF – Input L/R/C – Position 1/2/3 ) er tilgængelige i alle versionerne af TP160 TP300 og TP500

TPlay funktionerne som udføres ved at sende en lydfil til højttaleren, er tilgængelig på alle modellerne. Denne funktion gør det muligt at ændre på indgangsfølsomheden, bass cut (ved brug af f.eks. subwoofer), max udgangsniveau og mange flere funktioner. (beskrevet i manualen – http://tptube.dk/wp-content/uploads/2013/07/TP-TUBE-brugervejledning.pdf )

Tilslutningspanel med justeringer af loudness og bas på TP 500

Basgengivelse og dybdeperspektiv

De tre TP Tube højttalere dækker det fulde frekvensområde. Det betyder at højttalerne både skal varetage basgengivelsen med så få rumresonanser som muligt og samtidig bibeholde gengivelse af dybdeperspektivet, der hovedsagelig gengives i mellemtonelejet. Herved kan forekomme modstridende interesser som i lignende konstruktioner, hvilket afstedkommer mangfoldige placeringsforsøg for opnåelse af bedste gengiverkvalitet, der ofte kan ende med kompromisser.

Basgengivelsen. I det øjeblik de lave frekvenser forlader højttalerne vil de indgå i et ”samarbejde” med lytterummets akustik. Her vil to faktorer påvirke basgengivelsen, nemlig de rumresonanser der opstår som følge af stående bølger mellem parallelle væg flader og loft/gulv.

Problematikken er uundgåelig, men kan mindskes ved forsøg med højttalerplaceringer og lyttepositioner relateret til lytterummet.

Den anden faktor er refleksionsforstærkningen der opstår når højttalerne er placeret nær ved vægflader, loft og gulv. En tommelfingerregel siger + 3dB pr. oktav fra ca. 100 Hz og ned / pr. vægflade. Således kan eksempelvis en hjørneplacering ved gulv resultere i en refleksionsforstærkning på +9 dB. Refleksionsforstærkning kan i nogle tilfælde forsøgsvis udnyttes med fordel alt efter højttalerens konstruktion.

Der blev eksperimenteret med placeringer af TP Tube højttalerne for opnåelse af bedste basgengivelse, hvilket resulterede i tilfredsstillende resultater.

Dybdeperspektivet. Gengives hovedsagligt i mellemtonelejet, hvor refleksioner og flutter ekko fra vægflader har tidsfaktoren som medspiller, idet refleksioner med en stor amplitude vil adderes til det direkte signal med en forsinkelse af en given størrelse alt efter afstanden* til de reflekterende vægflader  og deres absorption. 

*) Afstandsloven siger, at lydstyrken falder med 6 dB (svarende til ca. en halvering), hver gang afstanden fordobles.

Reflekterende signaler med relativ stor amplitude og forsinkelse der adderes til det direkte signal, vil opfattes af lytteren som et ”sløret lydbillede” med et udvisket dybdeperspektiv.

Ved afspilning af test bl.a. CD`en ”Bo Stief Dream Machine, Heart” på TP 500 opnåedes det fulde dybdeperspektiv efter forskellige placeringsforsøg.  

                                                             

Loudness

Den menneskelige hørelse opfatter frekvensspekteret temmelig ulineært, især ved lave lydniveauer. Relateres lydniveauet i boligens lytterummet til det original lydniveau er lydniveauet i boligens lytterum typisk mindre. Her vil loudness-funktionen kunne kompensere for denne difference med en ændring i frekvensbalancen tagende udgangspunkt i ”ørekurverne”. Se planchen

Mange programkilder har ikke loudness-funktion. Her kommer TP Tube højttalerne med en hjælpende hånd, idet funktionen som et ekstra plus er indbygget i de tre højttalere.       

                                                          

Planche : Ørekurver

_______________________________________________________________________________________

Ud fra den relativ korte tid og få musikeksempler, der blev anvendt til lytning, kan HifiAkademiet konstatere, at lydkvaliteten i TP Tube højttalerne TP 300 og TP Tube 500 relateret til priser er i topklasse,  set i sammenhæng med et sædeles placeringsvenligt og stilrent design med en imponerende høj finish.

TP Tube´s hjemmeside: http://tptube.dk/

Hvad har du på hjerte?

Skriv din kommentar ved at udfylde felterne herunder.